Profiel

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

Jaap Flendrie
jaap@kccb.nl
Als adviseur, interimmanager en leidinggevende ben ik betrokken bij projecten op het gebied van de Circulaire economie, Cradle2Cradle en MVO, binnen het MKB, (zorg) instellingen, (semi)overheden, bouwsector en als bruggenbouwer tussen deze partijen.

Door samenwerken de bouwsector toekomstbestendig maken

Het KennisCentrum Circulaire Bouw (KCCB) zie ik als een onafhankelijke instantie, waar het bouwen van woningen en GWW opnieuw uitgevonden kan worden door het bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstituten en overheden. De uitdaging is om naast het verbinden en kennisvergaring, te komen tot concrete circulaire bouwprojecten. Ik wil aan deze concrete projecten graag mijn bijdrage leveren om de markt in beweging te brengen. Mijn uitdaging ligt ook op het vlak om de verbinding te zoeken met opleidingsinstituten en praktijkonderwijs om mensen met een uitkering, statushouders of mensen die zich willen bij- of omscholen, een kans te geven op de arbeidsmarkt. Deze passie komt vanuit mijn activiteiten bij Mijn Eigen Zaak, waar ik mede oprichter ben en mensen begeleid naar zelfstandig ondernemerschap of naar een baan in loondienst.