ONZE VISIE

Samen sneller circulair bouwen

Het Team

Patrick Schreven

Jaap Flendrie

Dit doen we

Het Kenniscentrum Circulaire Bouw maakt circulair bouwen voor iedereen toegankelijk. Van overheidsinstantie tot eenmanszaak en van woningcoöperatie tot particulier. Het centrum verzamelt, deelt en ontwikkelt kennis en laat zien dat circulair bouwen de nieuwe norm is. Het neemt belemmeringen weg en biedt praktische oplossingen om met circulair bouwen aan de slag te gaan. Met een online platform én een fysieke locatie is het centrum voor iedereen bereikbaar.

Het kenniscentrum levert een positieve en inspirerende bijdrage aan de overgang naar circulair bouwen. Enerzijds door het organiseren van evenementen, workshops, kennistafels en exposities en anderzijds door een praktische benadering. Door actief samen te werken beoogt het centrum de bouwsector circulair te maken.

Het kenniscentrum is een initiatief van JF3 Business Solutions én ECO+BOUW. Aangesloten partners zijn bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen uit de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Zij bouwen mee aan de ambitie om alle belanghebbenden bekend te maken met circulair bouwen zodat zij daar ook naar kunnen handelen.

onze kernwaarden

#01

Toegankelijk

Wij geloven dat circulair bouwen niet alleen interessant is voor beleidsmakers en bouwbedrijven maar voor iedereen. Elke vraag is welkom en van belang want alleen samen maken we de Nederlandse bouw circulair.

#02

Positief

We laten zien hoeveel succesvolle, kansrijke en innovatieve concepten Nederland al rijk is rondom circulair bouwen. Online gebruiken we daar ons platform voor. Offline organiseren wij exposities en evenementen om circulaire oplossingen tastbaar te maken.

#03

Transparant

Onze positie als kenniscentrum bevindt zich tussen de mensen, de markt en de overheid. Om die reden speelt transparantie voor ons een grote rol. Het KCCB heeft geen winstoogmerk, maar heeft wel inkomsten nodig om kostendekkend te zijn. Daarom vragen we van onze partners een bijdrage voor de diensten die we uitvoeren.

#04

PRaktisch

KCCB onderscheidt zich als kenniscentrum door kennis ook direct in de praktijk toe te passen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van vraag en aanbod binnen bouwprojecten, het organiseren van kennistafels en multidisciplinaire teams en door actief het praktijkonderwijs te betrekken bij circulair bouwen.