Agenda

Tijdstip: 15.30-17:00 uur  (Deelname is gratis. Meld je nu aan!)

Thema: Een groene invulling van de regionale woningopgave van de toekomst

In de groene metropool regio moeten er alleen al tot 2030 25.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Het is daarbij de bedoeling dat deze woningen circulair en duurzaam worden ontwikkeld. Gegeven de actuele discussie omtrent vraagstukken zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en levensloopbestendigheid is het wenselijk dat deze woningen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de biosfeer. Dit kan onder andere door de keuze voor biobased materialen, natuurinclusief bouwen en het realiseren van een klimaatadaptieve omgeving.

Hoe kunnen de gemeenten in de groene metropool regio hierin, samen met andere partners in de triple helix, hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan deze regionale ambitie?

In samenwerking met het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie en RvN@ organiseren we op donderdag 29 april een livestream. In gesprek met verschillende tafelgasten informeren en inspireren wij u als kijker met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen, de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken aan groene oplossingen voor een bestaande wijk en kijken we met beleidsmakers vooruit naar de volgende stappen. Wat kunt u verwachten?

 • Koplopers uit de bouwkolom geven een inkijk in Circulair Bouwen: Waarom circulair bouwen, kansen en uitdagingen en innovatieve praktijkvoorbeelden.
 • Het belang van een groene transitie van bestaande wijken en buurten: praktijkgericht onderzoek en oplossingen van HAN studenten voor duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving.
 • Welke aanknopingspunten ziet de overheid voor concrete versnellingsstappen op weg naar circulaire woningbouw en duurzame gebiedsontwikkeling.

(Tafel)gasten zijn o.a.:

 • Bart de Bruin – voorzitter Circulaire Raad en directeur Dar
 • Patrick Schreven –initiatiefnemer KennisCentrum Circulaire Bouw
 • Derkjan Hooijer – directeur Hooijer Renkum
 • Hans Schapenk – Bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Ron van de Molengraft – Manager vastgoed Talis
 • Sies Overbeek – Consultant Duurzaamheid & Systems Engineering ‎Dutch Boosting Group
 • Ton Verhoeven – Beleidsadviseur Ruimtelijke ordening Gemeente Nijmegen
 • Frank de Feijter – themaregisseur Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving (HAN Centrum voor Meervoudige Waardecreatie)
 • Michiel Hustinx – Manager Circulaire Regio ·(Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen)
 • Martijn de Haas – programmamanager innovatie RvN@
 • HAN Studenten: Koen, Zidier, Mirne en Ward – project De Groene Tornado

Gespreksleiders zijn Frank Croes (HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie) en Kristie Lamers (directeur RvN@).

Vanaf 1 juli is ons Experience Centre ingericht en toegankelijk voor bezoekers (mits de corona-maatregelen het toelaten).

Tijdstip: 10.20 – 15.30 uur 
Doelgroep: besloten

Programma:
10.20 uur: Ontvangst in KennisCentrum Circulaire Bouw met koffie en thee
10.30 uur: Kennissessie Duurzaam Bouwen

 • Waarom duurzaam bouwen? Gezond bouwen, bouwkosten,faalkosten, CO2 reductie, enz;
 • Methodiek duurzaam bouwen: levensduur en kringlopen vanbouwmaterialen, losmaakbaarheid en circulair na eindelevenscyclus;
 • Materiaalkennis (biobased en circulaire materialen),bouwtechniek en ontwerpprincipes.

12.00 uur: Pauze (incl. lunch op locatie)
13.00 uur: Vertrek naar Boekel
14.00 uur: Rondleiding Ecodorp Boekel

 • Presentatie van initiatiefnemer Ad Vlems
 • Rondleiding door uitvoerder ECO+BOUW
 • Koffie en thee in het buurthuis van het Ecodorp

15.30 uur: Einde

Tijdens het Circulaire Economie Festival delen experts, ervaringsdeskundigen en visionairs hun perspectief op de transitie. Waar staan we nu? Wat kunnen we al? Welke uitdagingen hebben we nog te overwinnen? Hoe maak ik mijn huidige lineaire verdienmodel circulair? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens het festival!

Nadere info en programma volgt binnenkort

Vragen?

Heb je mooie plannen, goede ideeën of een vraag over iets op de agenda? Laat het ons weten.