Het begin

Wat is een circulaire economie?

Over circulaire economie

Circulaire economie draait om het verlengen van de levensduur van producten, onderdelen en materialen, en het sluiten van kringlopen van grondstoffen en materialen. De Ellen Mcarthur Foundation legt het in 4 minuten op een eenvoudige manier uit

Over de Woondeal

De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote woningbouwopgave van 60.000 woningen, waarbij klimaat en leefomgevingseisen steeds meer gesteld gaan worden. Het doel is om de circulariteit en klimaatvriendelijkheid in de (woning)bouw op gang te brengen.

In de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen om uiteindelijk in 2050 te komen tot een circulaire leefomgeving. Ook wordt de duurzame aanleg en onderhoud van infrastructuur gestimuleerd.

Over Circulair bouwen

Het KennisCentrum Circulaire Bouw is gericht op het ontwikkelen, verzamelen, toepassen en overbrengen van praktische kennis over circulair bouwen. Veel theoretische kennis is over circulair bouwen is te vinden op de website van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie dat werkt in opdracht van de Nederlandse overheid.