PRivacy beleid

Doel Kenniscentrum Circulaire Bouw

KCCB is een netwerkorganisatie in Nederland die zich richt op het verbinden van Bouw gerelateerde ondernemingen, consumenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. Doel van het bijeenbrengen van deze partijen is het versnellen van de circulaire economie en de energietransitie. We sluiten aan op de huidige (snelle) veranderingen in de maatschappij; en dat doen we samen, want dan komen we verder. Meedoen met KCCB biedt aangesloten partijen de uitgelezen kans om samen te werken, om mogelijke business partners te ontmoeten, om kennis uit te wisselen of om een (startende) onderneming professioneel (verder) te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens
Algemeen:
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Functie
Organisatie
Telefoonnummer
E-mail adres

Specifieke situaties:
Bijvoorbeeld bij de aanvraag, toekenning en afwikkeling van specifieke leningen:
Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
Gegevens over financiƫle situatie, vermogen en eventuele schulden

Medewerkers:
Bij medewerkers vragen we alle wettelijke benodigde documenten op zoals:
Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
Loonbelastingverklaring
Gegevens van de gezinssamenstelling
Etc.

Doelen van de verwerking van gegevens
Om het vinden, verbinden, versnellen en vertellen mogelijk te maken, registreren wij persoonsgegevens van de contactpersonen in ons netwerk. Deze gegevens worden gebruikt om de leden in het netwerk uit te nodigen voor bijeenkomsten en workshops. Tevens informeren wij over allerlei ontwikkelingen binnen ons netwerk, dit gebeurt onder andere door nieuwsberichten op onze website en het versturen van mailingen en nieuwsbrieven. Door middel van de uitschrijfknop onder aan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@KCCB.nl kun je jezelf hiervoor afmelden. Daarnaast worden enkele gegevens gebruikt voor aanwezigheidslijsten welke benodigd zijn ter onderbouwing van onze (subsidie-) projecten.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.
Het uitvoeren van een overeenkomst.
Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
Voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hier steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Als we het wel doen dan heb je ons daarvoor toestemming gegeven, zijn we daartoe verplicht op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak, of staat deze verstrekking ten dienste van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener(s).
Financiƫle instellingen (zoals banken en verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren, of waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product.
Accountants en salarisverwerker.
Subsidieverstrekkers.
Relaties binnen ons netwerk om samenwerkingen op te kunnen zetten.
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Cookies
De website www.KCCB.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van KCCB beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Deze data zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Via de instellingen van uw browser (IE, Firefox, Chrome, Safari etc.) kunt u cookies uitschakelen.

Wijzigingen van de privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtenrecht
Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.