Motivatie

”In het reguliere opleidingsbeleid hebben we nog een hele stap te maken op het gebied van circulair bouwen. Het Kenniscentrum Circulaire Bouw vervult een belangrijke rol in het bijscholen van mensen die nu bouwopleidingen op scholen verzorgen.”

РRob de Graaf, Coördinator opleidingscentrum circulaire bouw