Motivatie

”Voor een circulaire leefomgeving is clustering nodig van bedrijven en instellingen in de bouwketen. De productie van biobased materialen is van groot belang, Ondernemerschap moet worden versterkt en mensen moeten worden opgeleid en bijgeschoold. Het is van belang dat er gestart wordt met een kenniscentrum, Het is dus goed om te zien dat aan de Hubertusstraat in Nijmegen een Expohal in wording is, waar kennis over circulair en biobased bouwen, toegankelijk wordt voor cursussen aan opdrachtgevers, bedrijven (bijscholing), leerlingen (praktijkopleiding).

Het helpt betrokkenen te inspireren en kan jongeren en zij instromers verleiden om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Denk aan anders ontwerpen, demonteren in plaats van slopen, werken met materialenpaspoort, calculeren met restwaarde en werken met houtbouw.”

– Jan Luijten,┬áSr adviseur duurzame ontwikkeling

Wat gaan we doen

The Economic Board wil helpen met duurzame bedrijfsplannen en stimuleert clustering van bedrijven en kennisinstellingen.